Cây sáng kiến của đơn vị pháo binh
21:55 | 30/04/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Khiêm tốn, giản dị và luôn tận tụy trong công việc là phẩm chất tốt đẹp của Trung úy Trần Chí Na - Trung đội trưởng pháo 85 ly, Đại đội Pháo mặt đất (Ban CHQS huyện Lý Sơn). Không những thế, Trung úy Na còn được đồng chí, đồng đội gọi là "cây sáng kiến", với nhiều mô hình được áp dụng vào huấn luyện tại đơn vị.
.
.