Cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả 

12:03, 24/04/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, năm 2024, Quảng Ngãi đẩy mạnh hoạt động của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi liên tục dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong quý I/2024, toàn tỉnh đã thanh toán được hơn 17 tỷ đồng, với gần 50 nghìn giao dịch (riêng tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh thanh toán gần 11 tỷ đồng, với 7.529 giao dịch).

Giám đốc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết, việc thanh toán trực tuyến đã được triển khai đồng bộ đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đặc biệt là các xã miền núi. Điều này cho thấy người dân, tổ chức ngày càng quan tâm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến. Có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của bộ phận một cửa các cấp đã hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến. Cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương trong thực hiện nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Cán bộ phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử, tỉnh đã chủ động trong việc thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh không ngừng nâng cấp hệ thống dịch vụ công, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Đặc biệt là, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh “về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến, danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã ưu tiên thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả sớm hơn tối thiểu 20% so với thời hạn giải quyết theo quy định đối với những hồ sơ nộp trực tuyến; thực hiện giảm 50% phí, lệ phí đối với các trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến được quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh.

Trong quý I/2024, Quảng Ngãi xếp vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Xếp vị trí thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
 

 

Tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc hoàn thiện các phần mềm dịch vụ công với nhiều chức năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân. Nhờ vậy, số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục tăng, đạt bình quân 79,3% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận mới trong quý. Trong đó, các sở, ban, ngành có số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến cao và tỷ lệ trực tuyến đạt từ 90% trở lên như: Bảo hiểm xã hội, Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT... Riêng lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân (thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm), Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh đã tiếp nhận 1.504 hồ sơ trực tuyến, đạt 20% (năm 2023 đạt bình quân 11,4%) so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận mới trong quý.

Trong khi đó, tổng hồ sơ nộp trực tuyến của bộ phận một cửa cấp huyện là 3.927 hồ sơ, đạt 54,7% so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận mới trong quý (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến năm 2023 đạt bình quân 43,1%). Các huyện có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như: Ba Tơ (97%), Nghĩa Hành (94%). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của bộ phận một cửa cấp xã tiếp tục tăng mạnh, với tổng hồ sơ nộp trực tuyến trên 61 nghìn hồ sơ, đạt 91,5% so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận mới trong quý, tăng gấp 2 lần so với năm 2023 (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến năm 2023 đạt bình quân 43,8%). Các địa phương có đơn vị cấp xã đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như: TX.Đức Phổ (gần 100%), TP.Quảng Ngãi (99%), Tư Nghĩa (99%), Nghĩa Hành (97%), Mộ Đức (97%), Sơn Tây (96%), Sơn Tịnh (96%). Kết quả này đã góp phần đưa Quảng Ngãi dẫn đầu các tỉnh, thành phố về thanh toán trực tuyến...

Bài, ảnh: SA HUỲNH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 12:03, 24/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.