Bình Sơn cải thiện chỉ số cải cách hành chính

11:02, 29/03/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), ngay từ đầu năm 2024, huyện Bình Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp. 
 
Theo kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2023, huyện Bình Sơn đạt 82.84/100 điểm, xếp thứ 6/13 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, một số chỉ số thành phần đạt kết quả tốt như: Chỉ số cải cách về thể chế đạt 4,5 điểm (đạt điểm tối đa); công tác chỉ đạo, điều hành đạt 9,20 điểm (điểm tối đa 10,50); cải cách thủ tục hành chính đạt 12,05 điểm (điểm tối đa 12,50)... 
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn.
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện còn một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử, chỉ số tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội chỉ đạt 4,75 điểm; điều tra xã hội học chỉ đạt 19,58 điểm (điểm tối đa 28); điểm UBND tỉnh thẩm định chỉ đạt 63,26 (điểm tối đa 72)... Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho rằng, năm 2023, tổng số hồ sơ của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết trên 34 nghìn hồ sơ. Điểm trừ phần lớn là do quy trình xử lý công việc chưa hợp lý, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chưa đồng bộ, nên số hồ sơ trễ hạn và quá hạn trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều.  

UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức họp bàn và ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023. Qua đó, xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu, triển khai các giải pháp đảm bảo nghiêm túc, thực chất. Đặc biệt là tập trung khắc phục những tiêu chí yếu kém, tồn tại dẫn đến mất điểm hoặc bị trừ điểm năm 2023. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. UBND huyện yêu cầu người đứng đầu các phòng, ban, chủ tịch UBND xã, thị trấn phải thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC. Thường xuyên rà soát, theo dõi để thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện và hoàn thành 100% các nhiệm vụ do UBND tỉnh và ngành cấp trên giao; đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền về CCHC.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, từ đầu năm đến nay, tại bộ phận một cửa của huyện, tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 99,9%. Tỷ lệ thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 86,30%. Bộ phận một cửa các cấp trong huyện tiếp nhận trên 4.270 hồ sơ trực tuyến (đạt 75,4% so với tổng hồ sơ được tiếp nhận); thực hiện thanh toán trực tuyến trên 814 triệu đồng với 2.646 giao dịch được thực hiện. 

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy nhấn mạnh, huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai công tác CCHC một cách thực chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Khắc phục, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hạn trong năm 2024, góp phần nâng chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính. 

Bài, ảnh: THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 11:02, 29/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.