Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Quyết tâm tạo giá trị mới, thành công mới trong cải cách hành chính

22:05, 02/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo về đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp CCHC năm 2024.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ chủ trì phiên họp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ chủ trì phiên họp.
 
Trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 26 Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (Tổ công tác) để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; kiện toàn Ban chỉ đạo; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch, đầu tư nước ngoài, thị trường tài chính, bất động sản… Nhiều rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách đã được tập trung tháo gỡ.

Nhờ đó, công tác CHCC đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.  
 
Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến rõ nét. 
 
Việc hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có nhiều kết quả, mô hình tốt...
 
Chủ tịch UBD tỉnh Đặng Văn Minh - Trưởng Ban chỉ đạo CHCC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBD tỉnh Đặng Văn Minh - Trưởng Ban chỉ đạo CHCC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, công tác CCHC cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ; một số bộ, ngành chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, dẫn đến khó khăn cho tổ chức thực hiện tại địa phương...

Cải cách TTHC đã có cải thiện so với năm 2022, nhưng vẫn còn hạn chế, vướng mắc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. 

Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. 

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương với các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia còn chưa thông suốt; kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư, các CSDL chuyên ngành trong giải quyết TTHC còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hạn chế. 

Số lượng DVCTT cung cấp cho người dân, doanh nghiệp cao, nhưng nhiều dịch vụ công chất lượng thấp, chỉ đơn thuần chuyển từ môi trường giấy sang môi trường điện tử, chưa quan tâm tái cấu trúc quy trình, trải nghiệm người dùng; việc thực hiện cung cấp DVCTT còn hình thức, chưa thực chất, chưa hiệu quả. 

Việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa các cấp nhiều nơi còn chưa đúng quy định, đặc biệt là cấp xã; công chức một số nơi chưa thành thạo trong khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao thành tích mà các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương đã đạt được trong công tác CCCH năm 2023, trong đó một số nơi đã chủ động, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đột phá trong CCHC, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện CCHC.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; CCHC để tạo khí thế mới, động lực mới, giá trị mới, thành công mới.

Thành viên Ban chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh dự họp.
Thành viên Ban chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh dự họp.

Về nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hệ thống chính trị các cấp tập trung tập trung thực hiện 6 lĩnh vực CCHC. Trong đó: Cải cách thể chế phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho sản xuất, kinh doanh.

Cải cách thủ tục hành chính phải tập trung cho đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thì tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế nhưng phải cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. 

Cải cách chế độ công vụ, tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức, trách nhiệm của người thực thi công vụ.

Trong cải cách tài chính công thì tập trung tăng thu, giảm chi thường xuyên; cơ cấu lại theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên; chống tiêu cực tham nhũng trong thực hiện tài chính công. 

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số phải tập trung xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, công dân số, xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thúc đẩy các hoạt động trên không gian mạng; tập trung thực hiện Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương nêu cao quyết tâm tháo gỡ khó khăn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, quán triệt tinh thần hành động quyết liệt đến toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân…

Tin, ảnh: X.THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 22:05, 02/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.