Quy định mới về bảo hiểm xe máy, ô tô bắt buộc
20:13, 10/09/2023
Nghị định 67/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 6/9.
.
XEM NHIỀU