Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới
16:52, 08/07/2024
Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Bộ Nội vụ ban hành.
.
XEM NHIỀU