Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
04:51, 25/07/2024
  ↵ Sáng nay 25/7, Lễ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
.
XEM NHIỀU