Lưu giữ hồn quê

10:21, 29/09/2023
  • .

(Báo Quảng Ngãi)- Tại nhiều vùng quê và cả trong lòng phố thị ở Quảng Ngãi, có nhiều cây đa cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam. Các cây di sản này chứa đựng rất nhiều câu chuyện về lịch sử, văn hóa gắn với cộng đồng từ cách đây hàng trăm năm...
.
.
Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực thành lập tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong khối doanh nghiệp, với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức đảng”. 
Việt Bắc - tự hào là quê hương cách mạng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Ngoài những địa danh lịch sử gắn với truyền thống hào hùng của dân tộc, Việt Bắc còn có hàng nghìn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Kế thừa cội nguồn lịch sử, phát huy những giá trị tương lai, Việt Bắc đang ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn…
Việt Bắc - tự hào là quê hương cách mạng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Ngoài những địa danh lịch sử gắn với truyền thống hào hùng của dân tộc, Việt Bắc còn có hàng nghìn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Kế thừa cội nguồn lịch sử, phát huy những giá trị tương lai, Việt Bắc đang ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn…
(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Chính vì thế, các cấp ủy đảng ở Quảng Ngãi đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với chỉ đạo của trung ương và tình hình thực tế của địa phương với quyết tâm tạo bước chuyển biến mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
zone_emagazine