[Emagazine]. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

14:57, 20/07/2024
  • .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.
.
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025. Vì thế, Quảng Ngãi đã rà soát, chủ động cắt giảm một số dự án đầu tư công, cân đối ngân sách, góp phần giữ vững mục tiêu phát triển.
(Báo Quảng Ngãi)- Thành tựu kinh tế - xã hội sau 35 năm tái lập tỉnh của Quảng Ngãi có sự đóng góp lớn của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Với vai trò là đơn vị cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, ngành điện thực sự đã “đi trước, mở đường” phục vụ đắc lực cho sự phát triển của địa phương.
(Báo Quảng Ngãi)- Báo Quảng Ngãi đã và đang tập trung đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức các ấn phẩm xuất bản. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực và kỹ năng làm báo hiện đại để xây dựng tòa soạn hội tụ, chuyển đổi số báo chí, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền phục vụ sự phát triển của tỉnh.
(Báo Quảng Ngãi)- Có những góc nhìn, ở từng thời điểm khác nhau để có thể ví đầm An Khê như “hòn ngọc nước” tròn vành vạnh, mang vẻ đẹp kỳ vĩ. Cũng có thể nói đây là chiếc gương trời mà hết thảy mưa nắng đời người quanh đầm An Khê xưa nay soi mình trong đó.
zone_emagazine