TIN BUỒN
19:40, 12/04/2024
Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: Nguyễn Ngọt, sinh năm 1928...
.
XEM NHIỀU