[Video]. Huyện Sơn Tịnh nỗ lực giảm nghèo bền vững
13:50, 24/07/2024
(Baoquangngai.vn)- Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Sơn Tịnh đã nỗ lực triển khai các giải pháp thiết thực để đạt được những kết quả tích cực. Đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
.
XEM NHIỀU