Thanh niên Công an tỉnh: Xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
09:45, 10/06/2024
(Báo Quảng Ngãi)- Với sức trẻ, sự sáng tạo và ưu thế về sử dụng công nghệ thông tin, thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp hiệu quả, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
.
XEM NHIỀU