Thực hiện Nghị quyết số 21, khóa XIII: Nền tảng để Đảng mạnh từ gốc (kỳ cuối)
17:34, 28/09/2023
Nghị quyết số 21, khóa XIII đã mở ra tầm nhìn, yêu cầu mới, dẫn lối, chỉ đường cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ.
.
XEM NHIỀU