Video: Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Videos 10:38, 29/09/2023
(Baoquangngai.vn)- Quảng Ngãi đang trong giai đoạn tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức đặt ra trong việc bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
.
Các kênh video