Quản lý hộ kinh doanh bằng bản đồ số
15:02, 21/09/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD), Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng bản đồ số HKD. Cục Thuế tỉnh đang triển khai các bước để tiến hành rà soát chuẩn hóa dữ liệu HKD trên ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hướng tới thực hiện quản lý HKD bằng bản đồ số theo đúng lộ trình đề ra.
.
XEM NHIỀU