Thu thuế trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 7.411 tỷ đồng

15:29, 08/06/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã thu 7.411,2 tỷ đồng, đạt 49,1% dự toán trung ương giao, đạt 47,7% dự toán tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 84,1% so cùng kỳ năm ngoái. 
 
Tính cả số tiền thuế, tiền thuê đất ước gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP thì tổng thu là 8.761,2 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán trung ương giao, đạt 55,8% dự toán tỉnh giao, bằng 98,2% so cùng kỳ năm ngoái.
 
Có 12/17 khoản thu đảm bảo và xấp xỉ tiến độ dự toán. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 59,9%, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 62,7%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78%, thu từ hoạt động xổ số đạt 50%...
 
Các khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao như: thu tiền sử dụng đất đạt 11%, thu tiền cho thuê đất đạt 36,2%, thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước đạt 24,1%, thuế bảo vệ môi trường đạt 33,6%... 
 
Thu thuế trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 7.411 tỷ đồng. Ảnh: A.K
Thu thuế trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 7.411 tỷ đồng. Ảnh: A.K

Nguồn thu lớn nhất của Quảng Ngãi vẫn là thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đạt 4.093,3 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán trung ương giao, bằng 60,3% dự toán tỉnh giao, bằng 72,5% so cùng kỳ. Nếu tính cả tiền thuế gia hạn thì tổng thu là 5.177,3 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán trung ương giao, đạt 76,3% dự toán tỉnh giao và bằng 91,7% so cùng kỳ.

 
Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nộp NSNN 733 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ. Nếu tính cả thuế gia hạn thì tổng thu là 763,6 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng kỳ. Công ty CP Đường Quảng Ngãi nộp NSNN gần 163 tỷ, bằng 98,9% so cùng kỳ. Nếu tính cả tiền thuế gia hạn thì tổng thu là 180,3 tỷ đồng, bằng 100% so cùng kỳ. 
 
Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất nộp NSNN gần 72 tỷ đồng, đạt 149,3% dự toán trung ương giao, đạt 149,3% dự toán tỉnh giao, tăng 485,8% so cùng kỳ. Nguồn thu từ sử dụng đất mới thu được 274,8 tỷ đồng, đạt 11% dự toán trung ương và dự toán tỉnh giao, bằng 67,7% so cùng kỳ. 
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 1/1/2023 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện đề xuất các giải pháp, kế hoạch nhằm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất tỉnh giao.
 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch chống thất thu NSNN trong các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản…
 
Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, tham mưu Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với ngành thuế thực hiện quản lý thu thuế có hiệu quả. 
 
Tham mưu cấp uỷ và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan ban, ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt là Luật Quản lý thuế mới và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.
 
Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cho các Chi cục Thuế, các phòng quản lý thu đảm bảo tỷ lệ thanh tra, kiểm tra tối thiểu đạt 20% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành. 
 
Triển khai việc áp dụng kỹ năng thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng thanh tra, kiểm tra, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác thanh tra, kiểm tra. Đôn đốc thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra vào NSNN. Đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình.
 
Thực hiện rà soát tính toán giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2023 đến từng phòng, Chi cục Thuế, từng Đội thuế, từng công chức hằng tháng, hằng quý; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra. 
 
Thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ. Tổ chức các đoàn công tác địa phương kiểm tra công tác quản lý nợ, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế tại một số Chi cục Thuế có số nợ thuế lớn, tăng cao.

                            T.K-A.K
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Ý kiến bạn đọc


.