Khẩn trương thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng

19:33, 30/05/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Triển khai Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ngày 26/5, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5427/BTC-VP gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg. 
 
Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện, chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật. 
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Tổng cục Thuế hành đã ban hành Công văn số 2099/TCT-KK về việc chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99%, với gần 80% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau được cơ quan thuế giải quyết hoàn nhanh chóng trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế. 
 
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế gây bức xúc trong dư luận.

 
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.
 
Có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.
 
Thứ hai, đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đã kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế thì khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.
 
Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho người nộp thuế về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo công khai, minh bạch. 
 
Đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Điều 34, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế. 
 
Thứ ba, trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật theo Điều 34, Điều 35, Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 
Thứ tư, đối với các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đang có vướng mắc, phản ánh của các hiệp hội, doanh nghiệp thì tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp, trong thời gian từ ngày 29/5 - 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế.
 
Chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền của Cục Thuế. Trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của Cục Thuế thì báo cáo Tổng cục Thuế để được kịp thời hướng dẫn xử lý.
 
Thứ năm, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng thành phần, thủ tục hồ sơ quy định tại Điều 28, Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Trường hợp hồ sơ chưa được chấp nhận do chưa đủ thủ tục thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế, ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 32, Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 
Thứ sáu, khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC để doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ, tránh việc hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến cơ quan thuế.
 
Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau để kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Đối với số tiền thuế đã hoàn thuế đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan thuế phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế. 
 
Khi có kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan thuế xác định số tiền thuế đã hoàn thuế không đủ điều kiện được hoàn thuế thì ban hành quyết định về việc thu hồi hoàn thuế và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định tại Điều 77, Điều 113, Luật Quản lý thuế và Điều 39, Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 
Thứ tám, Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo bộ phận tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
 
                                        T.K- A.K
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Ý kiến bạn đọc


.