Thu thuế nội địa đạt tỷ lệ khá

02:03, 16/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 2 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thu nộp ngân sách nhà nước 3.461,4 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 94% so với cùng kỳ năm trước. 
[links()]

Theo báo cáo của Cục Thuế, số thu từ NMLD Dung Quất hơn 1.904 tỷ đồng, đạt 28%,1 dự toán tỉnh giao; bằng 77% so với cùng kỳ. Các khoản  còn lại thu được 1.557 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán giao, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện lãnh đạo Cục Thuế cho biết, số thu 2 tháng đầu năm 2023 đạt tỷ lệ khá cao so với dự toán tỉnh giao, nhưng giảm 6,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thô thế giới hiện nay đang ở mức cao so với giá dầu thô dự toán giao, dẫn đến số thu từ NMLD Dung Quất đạt 28,1% dự toán tỉnh giao.

Nhiều nguồn thu đạt tiến độ dự toán giao, như: Doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân…Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nguồn thu đạt tỷ lệ thấp, như: Thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất…

Toàn tỉnh có 2 đơn vị đảm bảo tiến độ dự toán giao là Chi cục Thuế Lý Sơn và Chi cục Thuế Khu vực Sơn Hà – Sơn Tây.

Để đảm bảo tiến độ dự toán thu quý I/2023, Cục trưởng Cục Thuế Bùi Khánh Toàn đã chỉ đạo toàn ngành bám sát chương trình công tác đã đề ra; tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, như: Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đảm bảo huy động nguồn lực từ các sở, ngành, địa phương tham gia tích cực, hiệu quả, góp phần đạt được mục tiệu đã đề ra. 

Tiếp tục rà soát các cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế chưa thực hiện đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa liên kết với ngân hàng và nộp thuế điện tử để hướng dẫn cài đặt và nộp thuế điện tử. 

Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch hành động về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành và phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế theo mục tiêu mà Tổng cục Thuế đã đề ra là lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ.

THÀNH UYÊN


.