Video: Quản lý rủi ro hóa đơn điện tử

23:15, 30/05/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại những hiệu quả tích cực, song cũng xuất hiện tình trạng gian lận trong việc sử dụng loại hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Trước thực tế đó, ngành thuế đã triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử trong cả nước. 

Thực hiện: A.KIỀU - T.NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN: