5 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 663.843 tỷ đồng

08:41, 06/06/2023
.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so cùng kỳ.

Bốc dỡ hàng hóa tại Tân Cảng - Cái Cui TP Cần Thơ.
Bốc dỡ hàng hóa tại Tân Cảng - Cái Cui TP Cần Thơ.


Toàn ngành thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm, ngành thuế đã phân tích, đánh giá cũng như tìm giải pháp cụ thể cần tập trung triển khai, đặc biệt là tập trung rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa để tổ chức giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, đến từng đơn vị, từng địa bàn để thực hiện, khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế…

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước cho thấy tổng thu Ngân sách Nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so cùng kỳ.

So với dự toán, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (đạt trên 48%) và 8/20 khoản thu đạt dưới mức 48%.

So với mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2022 có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so cùng kỳ và 8/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022, như thuế bảo vệ môi trường ước bằng 53%%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,5%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,9%...

Về tiến độ thực hiện dự toán thu của 63 Cục Thuế địa phương: có 17 Cục Thuế có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 48%; 21 Cục Thuế tiến độ thu ở mức trung bình (42-48%) và 25 Cục Thuế có tiến độ thu chậm (dưới 42%).

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2023, bên cạnh việc thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ngành thuế còn đẩy mạnh tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2023.

Nâng cao hiệu quả các chức năng quản lý thuế

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, 5 tháng đầu năm 2023 toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 18,38% kế hoạch năm 2023 và bằng 121,1% so cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so cùng kỳ năm 2022.

Về công tác thu nợ tiền thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành lũy kế tính đến cuối tháng 5/2023 ước thu được 18.408 tỷ đồng.

Thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 5/2023 ước đạt 36.968 tỷ đồng. Trong đó: Xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý hoàn thuế, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng bảo đảm hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 82% so cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng, bằng 23% so dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 82% so cùng kỳ năm 2022

Đẩy mạnh công tác quản lý thuế

Công tác vận hành, xử lý hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử được vận hành ổn định 24/7, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, và xử lý cấp mã hóa đơn điện tử, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Tính đến tháng 5/2023, cơ quan thuế đã tiếp nhận đã tiếp nhận và xử lý tổng số lượng hóa đơn điện tử đạt hơn 3,91 tỷ hóa đơn (trong đó 1,14 tỷ hóa đơn có mã và hơn 2,77 tỷ hóa đơn không mã).

Bên cạnh đó, công tác triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, kết quả có 424.911 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 346.100 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công là 1.253 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử với chức năng phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về hóa đơn điện tử trong toàn ngành thuế.

Hệ thống sẽ giúp các cán bộ ngành thuế có công cụ, nguồn dữ liệu để tập trung thực hiện rà soát, phân tích, phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; từ đó ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về hóa đơn cũng như các hành vi gian lận, trốn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, đã có 55 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài với tổng số số thu lũy kế từ 1/1/2023 đến nay là 3.401 tỷ đồng.

Riêng đối với Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế, kết quả cho thấy:

Tại kỳ cung cấp thông tin đầu tiên (quý IV/2022), đã có 309 sàn cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế. Theo đó, cơ quan thuế đã có được danh sách của 159.218 cá nhân và 31.881 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 50,7 triệu lượt giao dịch.

Tại kỳ cung cấp thông tin quý I/2023, tính đến ngày 1/6/2023, đã có 254 sàn cung cấp thông tin. Cơ quan thuế đã có danh sách của 50.111 cá nhân và 14.604 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 9.081 triệu lượt giao dịch.

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Những tháng còn lại năm 2023, ngành Thuế tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, chủ động tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử; nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng,... nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Theo MINH ĐỨC/Nhandan.vn


 


Ý kiến bạn đọc


.