Tháng 1/2022, thu thuế nội địa hơn 2.180 tỷ đồng

10:02, 09/02/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Theo Cục Thuế tỉnh, tháng 1/2022, đơn vị thu ngân sách nhà nước được 2.183,9 tỷ đồng, đạt 13,1% dự toán và tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ NMLD Dung Quất được 1.670 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán trung ương giao, đạt 21% dự toán tỉnh giao, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm trước. 
[links()]
Một số doanh nghiệp có nguồn thu lớn là Công ty CP Bia Sài Sòn – Quảng Ngãi có sản lượng tiêu thụ 13 triệu lít, tăng 3,6% so với cùng kỳ, nộp NSNN được 136,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Công ty CP Đường Quảng Ngãi nộp ngân sách được 22,9 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ; riêng sản lượng bia Dung Quất tiêu thụ nội địa được 3,9 triệu lít, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.
 
Các nhà quản lý dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trong nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng sẽ dần phục hồi với mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2021 và có nhiều điều kiện, cơ hội thuận lợi để phát triển, tuy nhiên sẽ có không ít thách thức, khó khăn đan xen.
 
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế tỉnh đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN ngay từ ngày đầu năm 2022; bám sát những nhiệm vụ, giải pháp của  UBND tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2022 và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình.
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cũng kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách kịp thời. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, trốn lậu thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; nhất là các Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản và thương mại điện tử.
 
Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Cục Thuế tập trung đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế các loại và phí năm 2021 cho người nộp thuế một cách kịp thời, đầy đủ, đúng qui định. 
 
KT

.