Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

18:43, 24/01/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 24/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Võ Phiên; Trần Phước Hiền chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc cùng đại diện các sở, ban ngành, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Theo kết quả đánh giá, điểm số trung bình về Chỉ số CCHC năm 2023 của 20 sở, ban ngành đạt 84,63 điểm, cao hơn năm 2022 là 1,33 điểm. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị đứng đầu trong bảng xếp hạng về Chỉ số CCHC năm 2023. Đây cũng là đơn vị dẫn đầu 3 năm liên tục về Chỉ số CCHC cấp sở, với kết quả đạt được năm 2023 là 87,30 điểm, cao hơn năm 2022 là 0,15 điểm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu, nêu ý kiến về việc thực hiện Chỉ số CCHC năm 2023.
Đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu, nêu ý kiến về việc thực hiện Chỉ số CCHC năm 2023.

Chỉ số CCHC năm 2023 của 13 huyện, thị xã, thành phố đạt điểm trung bình 83,05 điểm cao hơn năm 2022 là 4,39 điểm. Trong đó, có 12/13 đơn vị đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80 điểm (tăng 8 đơn vị so với năm 2022). Huyện Tư Nghĩa là địa phương đứng đầu trong bảng xếp hạng về Chỉ số CCHC năm 2023 và cũng là địa phương dẫn đầu 2 năm liên tục với kết quả đạt được là 88,78 điểm, cao hơn năm 2022 là 1,82 điểm.

Kết quả Chỉ số CCHC hàng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, phục vụ có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương. Giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; thông qua kết quả đánh giá đã chỉ rõ được trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức đối với từng nhiệm vụ CCHC, làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và mức độ, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các sở, ban ngành và địa phương trong triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhìn nhận, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và có giải pháp đẩy mạnh CCHC, cải thiện Chỉ số CCHC ở những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi các tiêu chí khi chấm điểm Chỉ số CCHC cho phù hợp với thực tiễn; cần chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện CCHC.

Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những sáng kiến trong CCHC.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cấp cần quyết liệt, nỗ lực, sâu sát hơn nữa đối với cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp cơ sở để kết quả Chỉ số CCHC đạt kết quả tốt hơn.

Tin, ảnh: T.NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 18:43, 24/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.