Phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

18:04, 23/01/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 23/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao, huyện NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Theo kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-  2025, phấn đấu có thêm 31 xã đạt chuẩn NTM; 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 5 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM.
 
Đến nay, có 5/31 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 16,13%; 5/53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 9,43%; chưa có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đối với cấp huyện và thành phố, đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Qua rà soát theo bộ tiêu chí xã NTM, đến nay, có 148 xã thực hiện xây dựng NTM, trong đó có 68 xã đạt 19 tiêu chí; 26 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 48 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 6 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2024 hơn 1.529 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 478 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hơn 1.050 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định, qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt NTM đã thay đổi đáng kể trên hầu hết mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, so với các tỉnh trong cả nước thì số xã, huyện đạt chuẩn NTM của Quảng Ngãi còn thấp. 

Do đó, cần phải tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được chỉ tiêu này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; với quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Cần thay đổi phương pháp chỉ đạo, cách làm, gắn trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành để hỗ trợ cho các địa phương. Về nguồn lực, không đầu tư dàn trải mà ưu tiên nguồn vốn, tập trung cho những xã đăng ký về đích NTM theo kế hoạch từng năm. Trong năm 2024, sẽ tập trung nguồn vốn cho 10 xã và tỉnh sẽ ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn cho các xã.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách vượt thu bố trí cho các địa phương quyết tâm thực hiện đạt chuẩn NTM và NTM nâng nao. Các địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chung sức, đồng lòng cùng chính quyền trong xây dựng NTM.

Giao cho Sở KH&ĐT chủ trì nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền trình HĐND tỉnh bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình MTTQ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU


TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 
Xuất bản lúc: 18:04, 23/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.