Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cải cách hành chính

14:18, 17/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Những năm gần đây, huyện Mộ Đức đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.


 

Xuất bản lúc: 14:18, 17/11/2023