Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính

08:59, 10/04/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.  

Hiện đại hóa các thủ tục hành chính

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, tạo sự hài lòng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, BHXH tỉnh thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo BHXH cấp huyện nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của đối tượng tham gia bảo hiểm. 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cài đặt ứng dụng VssID.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cài đặt ứng dụng VssID.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH đều được cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh, BHXH huyện, thị xã; Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại UBND cấp huyện; cổng thông tin điện tử của BHXH. Điều này tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Đồng thời, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC.

Ngoài ra, BHXH tỉnh phân công cán bộ chuyên môn tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC. Thực hiện đăng tải công khai nội dung trả lời trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hình thức khác theo đúng quy định nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giao dịch giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, hạn chế tình trạng phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

Tập trung chuyển đổi số

Trong quý I/2024, ngành BHXH tỉnh đã phê duyệt hiệu chỉnh 1.022 hồ sơ cá nhân, đổi mã số BHXH. Cấp 3.864 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 709 hồ sơ, tạo cơ sở giải quyết hưởng chế độ thất nghiệp cho người lao động. Đến nay, Quảng Ngãi có 1,156 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đạt 99,23%.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Cụ thể, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai việc liên thông, xử lý kịp thời việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; tập trung khai thác triệt để dữ liệu từ cơ quan thuế. Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH hoặc đã tham gia BHXH nhưng chưa đầy đủ thông tin, để yêu cầu các đơn vị tham gia BHXH cho người lao động, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh và giám định BHYT, thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Các phần mềm nghiệp vụ của ngành đều được tích hợp, liên thông dữ liệu nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng cho biết, để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thắng lợi mục tiêu triển khai ứng dụng VssID có hiệu quả, BHXH tỉnh đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, người thân trong gia đình cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng VssID; góp phần xây dựng thành công BHXH số, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, công dân. 

Bài, ảnh: HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:59, 10/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.