Đổi mới, sắp xếp hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

14:06, 24/04/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Thực hiện Nghị quyết 19, Sở Y tế đã triển khai thực hiện đồng bộ, tinh gọn bộ máy, giảm mạnh đầu mối. Theo đó, Sở đã giảm 38 tổ chức, đơn vị; giảm 1.155 người so với tổng biên chế được giao năm 2015, tương đương với giảm 26,27%. Bên cạnh đó, có 2.362 người làm việc được phê duyệt theo Đề án vị trí việc làm tại 4 đơn vị sự nghiệp đã thay thế nguồn trả chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước bằng trả lương từ 100% nguồn thu sự nghiệp. Đến nay, hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện cơ chế tự chủ để đảm bảo một phần chi thường xuyên và tự bảo đảm chi thường xuyên.
 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐ-TB&XH) giải quyết hồ sơ cho người dân. 
				                 Ảnh: S.T
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐ-TB&XH) giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: S.T

Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở VH-TT&DL đã xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối. Trong đó, Sở chuyển giao nguyên trạng 7 đội chiếu bóng thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng về các huyện quản lý. Tiến hành hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh; sáp nhập Đoàn ca múa nhạc dân tộc vào Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Sở cũng thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trường Năng khiếu TDTT tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; giải thể Tạp chí Cẩm Thành. Như vậy, đến nay, Sở VH-TT&DL có 5 đơn vị sự nghiệp công lập là Bảo tàng Tổng hợp tỉnh; Thư viện Tổng hợp tỉnh; Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Võ Xuân Hòa, thực hiện Nghị quyết 19, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ tương đồng. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh giảm 197 đơn vị, tương ứng giảm 22,4% so với năm 2015, vượt mục tiêu đề ra. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hợp lý. Bên cạnh đó, tỉnh cũng từng bước giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho  các đơn vị sự nghiệp công lập, tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã giảm 2.841 người so với tổng biên chế năm 2015, tương ứng giảm 10,8%.

SÔNG TRÀ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:06, 24/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.