Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng

15:53, 23/04/2024
.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2024. Riêng đối với Quảng Ngãi, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cũng đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được các ngành, các cấp thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Quảng Ngãi nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Trong đó, nổi lên đối với Quảng Ngãi là tình hình thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tỉnh chỉ cấp phép đầu tư cho 1 dự án, với tổng vốn trên 417 nghìn USD (khoảng 10 tỷ đồng). Còn với dự án đầu tư trong nước, trong quý I/2024 chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.800 tỷ đồng. Khó khăn nữa đối với tỉnh là nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp, làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn thực hiện một số dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương thực hiện còn rất chậm...

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ KH&ĐT và các bộ ngành, địa phương cần tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...

Bên cạnh đó, khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Đồng thời, quyết liệt giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:53, 23/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.