Thúc đẩy tăng trưởng

15:17, 26/03/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ. Việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô...

Trong những tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác này. Đến hết tháng 2/2024, cả nước đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt 94,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 9,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,97%). Tuy nhiên, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn khá lớn (khoảng 33 nghìn tỷ đồng) của 21 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương.

Đối với Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là trên 6.302 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 5.045 tỷ đồng, ngân sách trung ương gần 1.258 tỷ đồng). Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện giao vốn năm 2024 trên 5.942 tỷ đồng. Số còn lại (360,584 tỷ đồng) sẽ tiếp tục giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn theo quy định. Ước đến ngày 31/3/2024, giải ngân đạt 962,774 tỷ đồng, bằng 15,3% kế hoạch vốn giao, trong đó ngân sách địa phương giải ngân khoảng 801,178 tỷ đồng (15,9%) và ngân sách trung ương khoảng 161,6 tỷ đồng (12,8%).

Để đạt được kết quả trên, từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch số 33 ngày 6/2/2024 về tiến độ giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2024, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh.

Theo nhận định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công sẽ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Để giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất (trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:17, 26/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.