Quản lý thuế tài nguyên

10:09, 16/04/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đầu năm 2024, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu các cục thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương nâng cao quản lý thuế đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Song, việc quản lý thuế đối với lĩnh vực này vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh diễn ra khá rầm rộ. Khoản thu chính trong khai thác khoáng sản là thuế tài nguyên. Tuy nhiên, cơ quan thuế chỉ tính toán được việc thu cấp quyền khai thác khoáng sản theo trữ lượng giấy phép được cấp. Không thể tính toán sản lượng thực tế từ khai thác hay vận chuyển, cho dù đã buộc doanh nghiệp lắp đặt, vận hành camera, trạm cân.

Tỉnh cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại các mỏ khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra cho thấy, hiện còn khá nhiều chủ mỏ khoáng sản bán không đúng giá công bố, giá niêm yết, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn với giá trị thấp hơn thực tế thanh toán. Không lưu trữ hay lập chứng từ tài liệu liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hằng tháng, hằng năm. Không ít doanh nghiệp không lắp camera, trạm cân, không cân khoáng sản đưa ra khỏi khu vực khai thác; kê khai nộp thuế không đúng với sản lượng khai thác thực tế...

Theo số liệu thống kê của ngành thuế, năm 2023, thu thuế tài nguyên đạt trên 217 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường gần 570 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường (BVMT) gần 22 tỷ đồng. Năm 2024, Cục Thuế tỉnh được Tổng Cục Thuế giao dự toán thu 211,6 tỷ đồng thuế tài nguyên, 450 tỷ đồng thuế BVMT và 29 tỷ đồng phí BVMT. Tính đến cuối tháng 3/2024, thu thuế tài nguyên đạt gần 60 tỷ đồng (hơn 28% dự toán); thuế BVMT thu gần 136 tỷ đồng (30,2%) và thu phí BVMT trên 6,4 tỷ đồng (trên 22%). Tuy nhiên, những con số trên chỉ dựa trên dự toán giao, còn con số thực tế chưa thể kiểm soát và thu vào ngân sách có thể cao hơn.

Kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản là điều không dễ, nhưng không thể không làm. Để tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, chống thất thu về thuế và phí, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và triển khai kịp thời các giải pháp. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Đồng thời, giám sát kê khai, đôn đốc nợ thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường phối hợp với sở, ngành, địa phương trong quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đặt ra hiện nay là ngành thuế cần thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin về quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng. Qua đó, quản lý thuế kịp thời đối với các dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản có sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ san lấp, đồng thời chủ động nắm bắt tiến độ thực hiện dự án và các nghĩa vụ thuế liên quan. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian lận về thuế dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, phí BVMT, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp.

HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:  


 

Xuất bản lúc: 10:09, 16/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.