Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh mức tính thuế tài nguyên

17:49, 10/12/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch trên địa bàn Quảng Ngãi rất lo lắng trước việc tỉnh dự kiến điều chỉnh mức tính thuế tài nguyên năm 2023.
 
Theo dự thảo bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 170.000đồng/m3. Trong khi đó, giá tính thuế tài nguyên tại các tỉnh: Bình Định, Gia Lai chỉ có 119.000đồng/m3. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất gạch, hiện nay giá mua bán đất làm gạch được các chủ đầu tư (chính quyền địa phương các xã thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa) áp dụng bằng hoặc cao hơn mức giá tính thuế được UBND tỉnh ban hành. Do đó, chi phí nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp sẽ cao hơn chi phí đầu vào của các tỉnh Bình Định, Gia Lai là 51.000 đồng/m3.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch sẽ gặp nhiều khó khăn khi tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trong năm 2023
Nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch sẽ gặp nhiều khó khăn khi tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trong năm 2023.

Thuế Tài nguyên doanh nghiệp phải nộp cao hơn so với các doanh nghiệp tại các tỉnh Bình Định, Gia Lai là 8.000 đồng/m3 (170.000 đồng/m3 – 119.000 đồng/m3) x15%). Như vậy, tổng chi phí doanh nghiệp ở Quảng Ngãi phải chi ra để thu mua đất sét làm gạch cao hơn so với các tỉnh Bình Định, Gia Lai là 59.000 đồng/khối (51.000 đồng/m3 + 8.000 đồng/m3).

Các doanh nghiệp cho rằng, việc chênh lệch giá quá cao như trên sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Trong trường hợp tỉnh vẫn giữ nguyên với bảng giá như dự thảo thì sẽ có một số doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng, sản xuất cầm chừng hoặc phải dừng sản xuất. Khi đó, hàng ngàn lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ mất việc làm và nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng sẽ giảm.
 
PV


 
.