Triển khai thi hành Luật Đất đai 2024
16:12, 20/03/2024
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số. 
.
XEM NHIỀU