Vòng tay yêu thương
15:35 | 28/11/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Không cùng chung lứa tuổi, ngành nghề, nhưng trên hành trình sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, họ đã gặp nhau và cùng thắt chặt vòng tay nhân ái. Họ là những thành viên của Nhóm thiện nguyện Từ Tâm, ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).
.
.