Mô hình 'Dân tin - Đảng cử': Đột phá từ thôn, tổ dân phố (kỳ cuối)
09:25 | 29/09/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, từ thành công của Đề án 07, Quảng Ngãi quyết tâm đổi mới để tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ từ tỉnh đến cơ sở.
.
.