Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
22:22 | 27/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ, Đảng ủy xã Phổ Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kết luận kiểm tra và đạt những kết quả đáng ghi nhận.
.
.