,
Cập nhật lúc 15:18, Monday, 04/05/2009

Nguyễn Công Phương (1888- 1972)

Nguyễn Công Phương

Năm 1926 ông bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản và đến năm 1927 chuyển sang hoạt động theo khuynh hướng cách mạng vô sản của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1930, sau khi Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thành lập, ông được kết nạp vào Đảng. Tháng 10 năm đó được bầu vào Tỉnh ủy, được phân công là dự bị Bí thư, rồi là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (1935- 1937), nhiều lần bị địch bắt tù đày.

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch UBND cách mạng huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Liên Việt miền Nam Trung bộ, ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 6/1969, Nguyễn Công Phương được Đại biểu Đại hội Quốc dân miền Nam bầu làm ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Ông qua đời năm 1972.

 

Theo Website UBND tỉnh
http://baoquangngai.com.vn/channel/2047/2009/05/1708448/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,
,