,
Cập nhật lúc 14:01, Thursday, 28/05/2009

Nghiệm thu công trình khoa học Lịch sử Đảng bộ QĐND Việt Nam, tập II

 

Hội đồng nghiệm thu xem xét, đánh giá kết quả công trình nghiên cứu
Hội đồng nghiệm thu xem xét, đánh giá kết quả công trình nghiên cứu
Chiều 16-5, tại Hà Nội, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã chủ trì hội nghị nghiệm thu công trình khoa học “Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, tập II (1955-1975)”. Cùng dự có Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

 

Công trình khoa học “Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, tập II (1955-1975)” được kết cấu thành 5 chương (từ chương 6 đến chương 10). Công trình tập trung phân tích, làm rõ những chủ trương, biện pháp của Quân ủy Trung ương (Đảng ủy Quân sự Trung ương), Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, làm nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Cam-pu-chia; góp phần đánh thắng các chiến lược trong chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 
 Trên cơ sở nội dung của công trình nghiên cứu và những ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Đại tướng Lê Văn Dũng đánh giá cao ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn của công trình. Đại tướng Lê Văn Dũng khẳng định: Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, lô-gích, Ban biên soạn đã bám sát đối tượng nghiên cứu, kế thừa được những giá trị và tư liệu lịch sử, phân tích làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương đối với toàn quân trong từng giai đoạn cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Công trình cũng góp phần cùng nhiều tư liệu lịch sử khác khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo về đường lối quân sự của Đảng trong lãnh đạo toàn dân tộc vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu còn làm rõ được tính đặc thù của quân đội trong giai đoạn 1955-1975; phản ánh được sự phát triển của công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, thể hiện rõ tính nhân dân, tính dân tộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương.
 

Công trình khoa học “Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, tập II (1955-1975)” được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

 Theo QĐND Online
http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/2009/05/1709601/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,