Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

14:19, 15/06/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.
 
Cùng dự có Phó Bí thư Thường thực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 
 
Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05.  Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị
 
Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng với nhiều hình thức hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; một số vấn đề gây bức xúc trong nhân dân đã được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt của các cấp, các ngành, cá nhân, đơn vị trên các lĩnh vực đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo nên phong trào học tập và làm theo lời Bác hết sức sôi nổi.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy
 
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn tỉnh đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình được các chi, đảng bộ cơ sở biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có 353 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy; 5 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương…
 
Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên được tăng cường góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.
 
Tại hội nghị, những báo cáo tham luận của những các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã làm sáng tỏ thêm những kết quả, kinh nghiệm, cách làm, mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đưa việc học tập, làm theo gương Bác thực sự trở thành định hướng tư tưởng, phong cách, lối sống, thói quen của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua; đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để cấp ủy đảng các cấp quan tâm khắc phục trong thời gian tới. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: Việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và nội dung chuyên đề của năm.
 
Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thường xuyên việc tự sai, tự sửa, tự phê bình và phê bình có lúc, có nơi chưa đạt chất lượng
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai, thực hiện Chỉ thị 05
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai, thực hiện Chỉ thị 05
 
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên cần tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. 
 
Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp và tổ chức đảng. 
 
Những tập thể, cá nhân điển hình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Những tập thể, cá nhân điển hình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ để giải quyết vấn đề nhận thức mà cái đích cuối cùng là để hành động, học để làm, lý luận gắn với thực tế, hướng vào giải quyết những vấn đề về phát triển KT- XH, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng đang gây bức xúc trong nhân dân, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân… mà thực tiễn đang đặt ra đối với từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan đơn vị, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn.
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 78 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực giai đoạn 2016- 2021. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn tỉnh. 
N.ĐỨC
.