Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em người dân tộc thiểu số
10:01 | 01/02/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, tỉnh ta đã triển khai nhiều chương trình, dự án phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Tuy nhiên, trẻ em người dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng miền núi trong tỉnh bị suy dinh dưỡng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.
.
.