Cập nhật lúc: 21:07, 10/03/2015 [GMT+7]
.

Ngành thuế: Tăng cường quản lý nguồn thu


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015, chỉ tiêu thu ngân sách (NS) được giao cho ngành thuế tỉnh tăng trên 30% so với thực hiện năm 2014. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với ngành thuế. Do đó để làm tốt nhiệm vụ được giao, ngành thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế…

TIN LIÊN QUAN

Một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác quản lý nguồn thu, xử lý nợ đọng là Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi. Năm 2014, Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi đã thu được gần 84,5 tỷ đồng tiền thuế nợ từ năm 2013 về trước và trên 35,6 tỷ đồng tiền thuế nợ trong năm 2014. Tổng nợ đến ngày 31.12.2014 của toàn thành phố gần 185,9 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 29,4 tỷ đồng.  Để có những thành quả trên, Chi Cục thuế TP Quảng Ngãi đã có những giải pháp thu thuế kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt là biện pháp chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp (DN) kinh doanh ngành ăn uống.

Các hộ tiểu thương chợ tạm Quảng Ngãi thực hiện nghĩa vụ  thuế.
Các hộ tiểu thương chợ tạm Quảng Ngãi thực hiện nghĩa vụ thuế.


Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan-Chi cục Trưởng Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi cho biết: “Xác định thực trạng kê khai thuế của DN kinh doanh ngành ăn uống thời gian qua chất lượng thấp, phản ánh không trung thực, Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi đã xây dựng biện pháp chống thất thu, hạn chế mất cân bằng về thuế giữa DN với DN và giữa DN với hộ cá thể kinh doanh cùng ngành trên địa bàn”.

Để quản lý tốt nguồn thu, ngành thuế đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng các nguồn thu so với cùng kỳ. Trong đó, các đơn vị thu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, muốn đạt được những mục tiêu đề ra, trước tiên ngành thuế phải quản lý bao quát, chặt chẽ các nguồn thu. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cũng chính việc đơn giản các thủ tục hành chính đã tạo ra những kẽ hở, một số doanh nghiệp lợi dụng để chậm nộp thuế, trốn thuế... Do đó, ngành thuế đã đề ra các biện pháp chống rủi ro, tăng cường thanh tra, kiểm tra…

Ông Hồ Quang Vịnh – Cục trưởng Cục thuế cho biết: “Trong năm 2015, ngành thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tối thiểu 15% số doanh nghiệp đang hoạt động. Đôn đốc nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đạt ít nhất 80% số tiền truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, ngành thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý những hành vi gian lận, vi phạm pháp luật thuế”.

Thời gian đến ngành thuế tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan trong công tác quản lý kê khai thuế thông qua việc rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn… đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế.

Đối với việc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế thực hiện đúng trình tự, thủ tục  quy định và thường xuyên rà soát, phân loại, phân tích, đánh giá tình trạng nợ; thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế. Mục tiêu đặt ra là “nợ cũ phải được giảm mạnh, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới”. Trong đó, ngành thuế sẽ phối hợp với kho bạc, ngân hàng để thu nợ thuế qua tài khoản hoặc tài sản thế chấp của người nợ thuế; phối hợp với các UBND huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo thu nợ, nhất là các khoản nợ nhỏ lẻ nhưng đối tượng nợ đông như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hộ kinh doanh…

Đối với các doanh nghiệp có khoản nợ dưới 90 ngày, ngành thuế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc đôn đốc nợ như yêu cầu người nộp thuế thực hiện cam kết trả nợ thuế trong vòng 90 ngày; ban hành đầy đủ thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đối với các doanh nghiệp có khoản nợ trên 90 ngày, ngành thuế cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ thuế đến 31.12.2015 không vượt quá 2% tổng thu ngân sách năm 2015. Ngoài ra, nhằm hạn chế rủi ro, trong thời gian tới, ngành thuế chú trọng đến các dự án có nguồn thu tại địa bàn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, tránh dựa vào các nguồn thu lớn nếu bị rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn.  

Bài, ảnh: HỒNG HOA
 

.
.