,
Cập nhật lúc 15:39, Friday, 21/08/2009

Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

 

 
 

(QNg) - LTS: Năm học 2009- 2010 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu giáo dục của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhân chuẩn bị khai giảng năm học mới, phóng viên (PV) BQN  đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Đồng- Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi xung quanh những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đặt ra trong năm học này.

*PV: Hiện nay các trường đã bắt đầu giảng dạy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới. Vậy xin ông cho biết nhiệm vụ trọng tâm của  ngành GD&ĐT Quảng Ngãi trong năm học 2009-2010 là gì?

*Ông Thái Văn Đồng: Năm học 2009- 2010, ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Đồng thời Sở GD&ĐT Quảng Ngãi xác định chủ đề của năm học này là "Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ". Sở  sẽ tập trung  thực hiện tốt các  nhiệm vụ sau:

Thực hiện tốt ba cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là, giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ thí điểm lồng ghép vào giảng dạy một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá ở các cấp học. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Tập trung giảm tối thiểu tiêu cực trong thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng, tuyển sinh đầu cấp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực…

Về đổi mới quản lý giáo dục, cần tập trung triển khai Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập GD&ĐT, để thực hiện NĐ 43/CP của Chính phủ. Hoàn thành chuyển đổi các trường mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang công lập, tư thục theo Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009.

 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học này vì HĐND tỉnh đã có Nghị quyết thực hiện xã hội hoá giáo dục. Thống nhất quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT trong GD&ĐT. Tích cực chăm lo và đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, nhằm tạo điều kiện cho giáo dục Quảng Ngãi tiếp tục ổn định, phát triển...

*PV: Năm học 2009-2010 là năm học cuối mà ngành giáo dục tỉnh thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Vậy ông có thể cho biết những kết quả chính mà ngành đạt được trong những năm qua, mục tiêu trong khoảng thời gian còn lại?

*Ông Thái Văn Đồng: Kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra đối với ngành giáo dục là "...Đến năm 2007 hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Đến năm 2010 có 50% trường tiểu học, 50%  trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.."

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, Sở GD&ĐT đã đề nghị và được Tỉnh uỷ chấp thuận cho chuyển việc hoàn thành phổ cập giáo dục vào năm 2008. Đến tháng 12/2008, Bộ GD&ĐT đã có quyết định công nhận Quảng Ngãi hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Riêng thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông do nhiều nguyên nhân. Trong đó có lý do là Bộ GD&ĐT chưa đưa ra chuẩn chính thức để công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

Kết thúc năm học 2008-2009, Quảng Ngãi có 90 trường tiểu học đạt chuẩn/tổng số 230 trường tiểu học (37,81%); có  55 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn/192 (28,64%). Hiện nay ngành đang tập trung chỉ đạo và có nhiều chính sách hỗ trợ khác, để phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVII đề ra. Tôi cũng  mong rằng, cấp uỷ, chính quyền các cấp sẽ có những giải pháp đồng bộ, có quyết tâm cao để đạt kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

*PV: Cùng với cả nước, hiện nay phụ huynh Quảng Ngãi đang rất lo ngại dịch cúm A(H1N1) có thể xâm nhập vào trường học. Ngành giáo dục Quảng Ngãi có sự chuẩn bị đối phó với đại dịch này thế nào ?

*Ông Thái Văn Đồng:  Nhằm chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch cúm A(H1N1) trong các đơn vị giáo dục, Sở GD&ĐT đã có Quyết định số 641/QĐ-GD&ĐT, ngày 4 tháng 8 năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học  và  ban hành kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Sở GD&ĐT tiếp tục có công văn chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong tỉnh huy động lực lượng, thực hiện tẩy rửa và tổng vệ sinh trường, lớp để đón học sinh tựu trường trước khi bước vào năm học mới. Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh phối hợp với cơ quan y tế sưu tầm tài liệu về công tác phòng, chống cúm A(H1N1), tập trung học sinh để tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng, chống dịch cúm A(H1N1). Những nơi nào chưa thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, thì chưa được tổ chức tập trung học sinh.
*PV: Xin cảm ơn ông!


Phú Đức (thực hiện)

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/2009/08/1715859/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,