Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19

09:03, 26/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. 
Trẻ em học bơi sẽ giúp phòng, chống tai nạn đuối nước.              Ảnh: P.V
Trẻ em học bơi sẽ giúp phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh: P.V
Sở Y tế kịp thời thông báo tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, danh sách trẻ em phải thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 cho Sở LĐ-TB&XH để thực hiện các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ kịp thời.
 
Cùng với tăng cường cơ sở vật chất, các địa phương vận động các gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phù hợp với  công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
XUÂN HIẾU
 
 
 
.
.