Đảng bộ xã Tịnh Kỳ: Chuyển biến sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

10:12, 19/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhận diện rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) đã tập trung triển khai giải pháp khắc phục, qua đó tạo chuyển biến tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ Phan Khánh Lâm cho biết, qua kiểm điểm Đảng bộ xã xác định có 5 vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục ngay trong năm 2017, đó là: Việc học tập nghị quyết của đảng viên chưa nghiêm túc; tinh thần đấu tranh của đảng viên chưa cao; một số cán bộ chưa sát cơ sở; một số đảng viên nói nhiều, làm ít; trách nhiệm với nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực. Ngoài ra, vai trò lãnh đạo của một số chi ủy, chi bộ trong công tác xây dựng Đảng chưa được phát huy đúng mức, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ có mặt còn hạn chế...

Bộ mặt nông thôn mới ở Tịnh Kỳ ngày càng khởi sắc.
Bộ mặt nông thôn mới ở Tịnh Kỳ ngày càng khởi sắc.


Bên cạnh đó, xã cũng nhận rõ những hạn chế của chính quyền trong công tác quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực còn chậm, hiệu quả chưa cao; chưa tập trung chỉ đạo giải quyết những công việc lớn, khó khăn, tồn tại của địa phương. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm, còn có biểu hiện né tránh đối với nhiệm vụ được phân công.
 

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 537 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,3%. Xã thực hiện thành công thêm 2 tiêu chí nông thôn mới là tiêu chí hộ nghèo và trường học đạt chuẩn, nâng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới lên 16/19 tiêu chí. Thu nhập đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Xã đang phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Đảng ủy xã Tịnh Kỳ đã đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế gắn với việc  thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ, đảng viên kiểm điểm chưa sát với nhiệm vụ chuyên môn, chưa dám nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy xã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, sát với thực tế công việc được giao; đồng thời phải đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.

Hằng tháng, Đảng ủy xã kiểm tra, đánh giá và nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó tập trung đánh giá tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ,  nếu không hoàn thành phải nói rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục...

Ông Phan Khánh Lâm phấn khởi cho biết, sau kiểm điểm, cán bộ, đảng viên ở xã  gương mẫu trong thực hiện các nội quy, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Chất lượng học tập nghị quyết được nâng cao. Trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; giải quyết công việc ngày một hiệu quả hơn. Những đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tốt vai trò lãnh đạo, bố trí nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Các cuộc họp chi bộ đã có những đổi mới theo hướng sát với tình hình ở địa phương.


Bài, ảnh: BÁ SƠN