Cập nhật lúc: 14:56, 20/02/2017 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII


(Báo Quảng Ngãi)- Nội dung đăng ký cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên; chương trình hành động của cơ quan, đơn vị phải được đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên, làm cơ sở để đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm... Đó là yêu cầu và quyết tâm của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII...

TIN LIÊN QUAN

Đến thời điểm này, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đối với 74 tổ chức cơ sở đảng/3.600 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã hoàn thành. Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Trương Quang Tưởng, cho biết: Qua đánh giá bước đầu, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nhận thức tương đối đầy đủ những nội dung cơ bản của nghị quyết.

Chi bộ Báo Quảng Ngãi triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.                                                             Ảnh: X. Thiên
Chi bộ Báo Quảng Ngãi triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ảnh: X. Thiên

Lần này, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được thực hiện với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ, bằng những việc làm cụ thể, không nói chung chung như trước đây. Theo đó, bắt buộc 100% cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết nghiêm túc và cam kết thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được giao. Với các tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực, việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 bước đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực trong từng cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Nguyễn Anh Dũng, cho biết: Sau khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, việc xây dựng chương trình hành động của các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện trên cơ sở tổ chức tọa đàm, thảo luận trên tinh thần chắc chắn, đồng bộ, đồng chủ trì. Nghĩa là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan cùng chủ trì trong việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết, đồng thời phải rà soát tất cả các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp, nhằm đảm bảo việc thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị được minh bạch, dân chủ, là cơ sở để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo cam kết của cán bộ, đảng viên.

Để đảm bảo việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả, việc kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; cấp ủy, bí thư chi bộ vừa đôn đốc nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ theo cam kết, vừa giám sát việc thực hiện nghị quyết. Đồng chí Trương Quang Tưởng, cho biết thêm, mặc dù những nội dung cơ bản của nghị quyết đã chỉ ra rất cụ thể, dễ hiểu, nhưng để thực hiện có hiệu quả thì yêu cầu mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện trên tinh thần quyết tâm cao.

Việc triển khai thực hiện nghị quyết lần này nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên thuộc quyền. Bên cạnh đó, để việc đánh giá, phân loại tổ chức, cán bộ, đảng viên được khách quan, đa chiều và thực chất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức như: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy là những đơn vị có quy chế phối hợp với Đảng ủy khối khi cần thiết.

X. THIÊN

 

.
.