Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Nhìn thẳng vào sự thật

09:11, 18/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật về công tác xây dựng Đảng. Điều này thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ rõ biểu hiện của suy thoái  

Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta đã thẳng thắn nhận định, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.


Một trong những vấn đề đáng lo ngại mà Đảng đã chỉ ra, đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng nêu rõ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thạc sĩ Đỗ Tiến Cẩn-Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng: Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Đặc biệt, trong nghị quyết lần này Đảng ta đã nhận diện những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là cơ sở để cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình, tu dưỡng, rèn luyện để làm tốt vai trò người đảng viên, tiên phong, gương mẫu, vì nhân dân phục vụ.

Phải thực hiện đồng bộ và quyết liệt

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện quyết tâm của Đảng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết đề  ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ phấn khởi trước quyết tâm của Đảng và tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: “Rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên phải kiên trì và quyết liệt. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên phải sát đúng. Thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Từ Tân Vũ thì cho rằng, việc nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật của Đảng ta trong nghị quyết lần này cũng giống như sự thẳng thắn, quyết liệt của Đảng về thực hiện đường lối đổi mới tại Đại hội VI. Còn ông Trần Cao Kế-Phó Bí thư Chi bộ thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) thì bày tỏ sự tin tưởng vào nghị quyết của Đảng. “Chúng tôi mong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sớm đi vào cuộc sống, Đảng có mạnh thì dân mới vững tin, đất nước mới giàu mạnh”, ông Kế kỳ vọng.

PHƯƠNG LÝ


 


.