Cập nhật lúc: 16:47, 21/02/2017 [GMT+7]
.

Đảng ủy Công an tỉnh: Nghiêm túc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc “Kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng bộ Công an tỉnh đã “soi” thẳng vào những biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nêu để kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Đảng ủy...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Thanh Trang cho biết, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các đơn vị trong ngành tổ chức kiểm điểm bổ sung tập thể cấp ủy, cá nhân từng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Theo đó, mỗi tập thể, cá nhân phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục. Đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành kiểm điểm bổ sung đạt chất lượng, đúng thời gian quy định của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương.

Công an thành phố Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự.
Công an thành phố Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự.


Để nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, Đảng ủy Công an tỉnh đã gợi ý kiểm điểm với 28/44 cấp ủy công an các đơn vị, địa phương và 13 cá nhân để tập trung kiểm điểm, làm rõ. Đối với tập thể thì tập trung kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chức trách nhiệm vụ được giao. Đối với cá nhân thì kiểm điểm về ý thức tổ chức kỷ luật; dư luận xã hội về việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao; dư luận trong sinh hoạt tại đơn vị và ngoài xã hội. Các buổi kiểm điểm đều có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách dự, chỉ đạo...

Qua soi rọi 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra, Đảng ủy Công an tỉnh nhận thấy, vẫn còn một số cấp ủy, cá nhân cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa tốt; tinh thần, trách nhiệm đối với công việc chưa cao; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa tốt... Tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã kiểm điểm nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 và 6 nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm.

Qua kiểm điểm, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao. Trong đó xác định nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân thuộc về chủ quan... Trên cơ sở đó đề ra kế hoạch khắc phục, sửa chữa, xác định những khuyết điểm cần khắc phục theo lộ trình cụ thể.

Cũng theo đại tá Nguyễn Thanh Trang, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa “xây” và “chống” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Trong đó, “chống” là nhiệm vụ cấp bách; kiên quyết thực hiện với quyết tâm cao và đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau kiểm điểm, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, từng cá nhân có khuyết điểm xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Tiến độ khắc phục được đảng ủy giao cấp ủy đảng các cấp thường xuyên theo dõi để ngăn chặn, uốn nắn kịp thời. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và tiến độ, kết quả khắc phục, sửa chữa.

Đảng ủy Công an tỉnh cũng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 2 nhiệm vụ cơ bản: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Công an tỉnh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu về các giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Công an tỉnh cũng đề ra 8 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu...

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.