Cập nhật lúc: 17:00, 15/01/2017 [GMT+7]
.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh


(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Lê Viết Chữ đã trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và hội viên Câu lạc bộ Lê Trung Đình.
 
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã trình này các nội dung quan trọng của các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, đặc biệt là các nội dung của Nghị quyết 04 (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong nội bộ”. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ truyền đạt Nghị quyết.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ truyền đạt Nghị quyết.

Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã nêu ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra; đồng thời xác định 4 nhóm giải pháp phải thực hiện đồng bộ. Đó là về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng đi sâu phân tích từng vấn đề. Qua hội nghị giúp cho các cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu thực hiện tốt Nghị quyết, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 
.