"Góp sức đưa huyện Trà Bồng cơ bản thoát nghèo"

13:25, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: HOÀNG ANH NGỌC
 
Sinh ngày: 10.10.1976
 
Dân tộc: Cor
 
Quê quán: Xã Trà Tây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế phát triển
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính sách công
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng.
         
Tôi rất vinh dự khi được tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và cơ quan, đơn vị tín nhiệm, tiếp tục giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Trong đó, tôi sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, để đến năm 2025, huyện Trà Bồng cơ bản thoát nghèo, làm tiền đề, động lực để huyện thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2030. Cụ thể là:
 
Thứ nhất, tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung phát triển các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
 
Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo và tập trung thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, nhằm giải quyết nhanh nhất những nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thứ ba, xác định phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là định hướng phát triển chủ yếu của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.
 
Thứ tư, quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học. Tiếp tục đầu tư, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành giáo dục, phục vụ công tác dạy và học theo hướng hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đến năm 2025 có 45% trường mầm non, 60% trường tiểu học, 60% trường THCS và 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.
 
Thứ năm, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trong đó chú trọng thu hút đầu tư hoàn thiện cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân, các vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung, các dự án xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, dự án sản xuất công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến; song song với thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
 
Thứ sáu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và đặc biệt là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4 - 6%/năm. Phát triển đồng bộ văn hóa, thể dục-thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Chú trọng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
 
Thứ bảy: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các ý kiến kiến nghị của cử tri; sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.
 
Thứ tám: Luôn giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường yên bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
 
Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện nghiên cứu, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất, đặc biệt có sự ưu tiên hơn cho các xã phía Tây, theo hướng đầu tư tập trung, không dàn trải... để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
 
.