Giám sát các dự án sử dụng kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tại huyện Sơn Tịnh
19:22 | 12/05/2022
(Baoquangai.vn)- Tiếp tục với chương trình giám sát các đề tài, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021, chiều 12/5, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế các dự án triển khai trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.
.
.