Nghiệm thu đề tài bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững nhum sọ
18:45 | 09/09/2022
(Baoquangngai.vn)- Chiều 9/9, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài "Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững nhum sọ ở tỉnh Quảng Ngãi".
.
.