Học tập, làm theo và nêu gương

08:52, 25/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
  • Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
    (Baoquangngai.vn)- Sáng 15.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2021. 
    .
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt hiệu quả cần làm tốt cả ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lại 3 nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương cán bộ, đảng viên trong bài phát biểu của mình. Bởi thực tế, có không ít địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức rõ mối quan hệ hữu cơ giữa học tập, làm theo và nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không những thế, việc học tập và làm theo có những nơi, những lúc còn hình thức, chiếu lệ; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ...
 
Do đó, cần phải tiếp tục nhận thức đúng đắn, đầy đủ về về ý nghĩa, mục đích của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt và hiệu qủa, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
Trong đó, phải thật sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, nói đi đôi với làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, thể hiện sinh động bằng những việc làm thật cụ thể. Bởi lẽ, chỉ khi nào việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; việc làm theo được hiện thực hoá bằng những chương trình hành động việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và làm tốt việc nêu gương; đồng thời phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới mới đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 
HOÀNG HÀ
 
.
.