Cập nhật lúc: 20:17, 14/09/2016 [GMT+7]
.

Ngành giáo dục Quảng Ngãi: Chuyển biến từ Nghị quyết 29


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động 51-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT... ngành giáo dục Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Ngay từ năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với các ban, ngành hữu quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển GD&ĐT của tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục, trường lớp học về tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW và triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của tỉnh về đổi mới giáo dục.

Nhờ đổi mới giáo dục mà nhiều học sinh đã mạnh dạn tham gia trao đổi, thảo luận bài trong tiết học.
Nhờ đổi mới giáo dục mà nhiều học sinh đã mạnh dạn tham gia trao đổi, thảo luận bài trong tiết học.


Nhờ đó, qua 3 năm triển khai, bước đầu ngành giáo dục tỉnh ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Chất lượng GD&ĐT từng bước được củng cố và có bước phát triển vững chắc, toàn diện hơn. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, đạt hạnh kiểm tốt ngày một tăng, có 19 học sinh giỏi quốc gia, tăng 3 em so với năm học 2014 – 2015; học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng cũng tăng đáng kể...

“Sở tiếp tục triển khai các mô hình trường học mới; chú trọng phân luồng học sinh; xây dựng mô hình trường học đào tạo gắn liền với sản xuất, kinh doanh ở một số địa phương, giúp các em ra trường vừa có kiến thức trường học gắn liền với thực tế… Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, đặc biệt là chú trọng quan tâm giáo dục miền núi, đầu tư, xây dựng trường bán trú, dân tộc nội trú nhằm giúp học sinh đến trường, rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa miền xuôi và miền ngược...”
Ông TRẦN HỮU THÁP – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Trần Hữu Tháp – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, chuyển biến rõ nét nhất sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW là chuyển từ nền giáo dục tập trung trang bị kiến thức, sang tập trung dạy học, phát hiện năng lực và phẩm chất của học sinh. Kết quả này thể hiện rõ nét nhất tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật của tỉnh.

Năm học 2015 – 2016, Quảng Ngãi có 5/6 sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt giải cấp quốc gia; 9 giải máy tính cầm tay cấp khu vực và 6 giải Tài năng tiếng  Anh toàn quốc. Ngoài ra, các cuộc thi liên môn tích hợp được phát động trong toàn hệ thống giáo dục, nhiều em tham gia đã biết vận dụng kiến thức liên môn tích hợp để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong bài thi, nên đạt kết quả cao.

Vấn đề tổ chức dạy học, cũng được triển khai theo hướng đổi mới. Quá trình triển khai mô hình trường học mới ở bậc tiểu học và THCS bước đầu phát huy được tính năng động, tự chủ của học sinh. Cơ sở vật chất cũng được chú trọng đầu tư đến các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Theo Chương trình hành động số 51 của Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT đã ban hành một số đề án và triển khai thực hiện, bước đầu đã có kết quả, như xây dựng trường bán trú;  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý...

Một điều cơ bản nữa là, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW cũng đã chuyển biến, đề ra được nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới giáo dục... Trước thực tế đó, trong năm học 2016 - 2017 và những năm đến, Sở GD&ĐT sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; cùng với đó là đổi mới công tác tổ chức thi, ra đề thi, các hội thi của giáo viên... Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học.  

Hiện nay, một số nơi cơ sở vật chất chưa đáp ứng cho việc học nhóm, chưa đủ điều kiện học 2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học... Vấn đề nhà vệ sinh trong trường học chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học thân thiện. Kỷ cương hành chính, văn hóa nhà trường ở một số nơi chưa được coi trọng, ảnh hưởng đến công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.


Bài, ảnh: MAI HẠ 

.
.