Hơn 9,6 tỷ đồng cấp hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số

17:00, 08/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, tổng kinh phí được cấp hơn 9,6 tỷ đồng. Trong đó, huyện Sơn Hà được cấp gần 3,5 tỷ đồng,  huyện Trà Bồng 1,62 tỷ đồng, huyện Ba Tơ 2,6 tỷ đồng, huyện Sơn Tây 940 triệu đồng, huyện Minh Long 728 triệu đồng, huyện Tư Nghĩa 139 triệu đồng, huyện Nghĩa Hành 59 triệu đồng, huyện Bình Sơn 37,8 triệu đồng, huyện Mộ Đức 1,2 triệu đồng. Có 53.629 hộ với 203.358 khẩu thuộc các huyện trên được thụ hưởng. Định mức bình quân là 180 nghìn đồng/hộ. 

Mô hình trồng cây ăn quả mở ra hướng phát triển kinh tế gia đình cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây
Mô hình trồng cây ăn quả mở ra hướng phát triển kinh tế gia đình cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây.

Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND các huyện triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện của các địa phương nhằm đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và yêu cầu của chủ trương đề ra. Đồng thời, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/1/2022.

PV

 
.