Chuyển biến trong cải cách hành chính

14:19, 07/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với quyết tâm và nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2021, công tác CCHC của Quảng Ngãi đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt là đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC.
 
Đổi mới trong chỉ đạo, điều hành
 
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, sau 5 năm liền Quảng Ngãi không đạt mục tiêu, thứ hạng trong CCHC, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện CCHC với tinh thần quyết liệt, nói đi đôi với làm. Tập thể UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xác định, CCHC là nội dung quan trọng của các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên, liên tục triển khai các văn bản của trung ương liên quan đến CCHC; chủ động đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức riêng lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã trong tỉnh; họp giao ban định kỳ hằng tháng, quý, nửa năm và hội nghị tổng kết để đánh giá kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh...
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức trong thực hiện công tác CCHC tổ chức vào ngày 6/11.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức trong thực hiện công tác CCHC tổ chức vào ngày 6/11.
Việc đổi mới chỉ đạo thực hiện CCHC của UBND tỉnh thể hiện rõ nét nhất ở các nội dung như gắn kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021, với việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện "nói đi đôi với làm", việc ban hành chương trình, kế hoạch phải gắn với việc tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn...
 
Trong năm 2021, Sở Nội vụ đã tích cực chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 9 sở, 8 huyện, 16 xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại của các cơ quan trong thực hiện CCHC và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết TTHC về đất đai tại huyện Nghĩa Hành, TP.Quảng Ngãi, để chấn chỉnh tình trạng trễ hẹn, dây dưa trong hoạt động giải quyết TTHC đất đai tại cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.
 
Chuyển biến rõ nét
 
Trong năm 2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 93 về đẩy mạnh CCHC và nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện về đẩy mạnh CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC, giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.
 
Năm 2021 là năm đầu tiên Quảng Ngãi tự đánh giá sơ bộ điểm chỉ số CCHC của tỉnh dựa theo tiêu chí đánh giá, xác định của Bộ Nội vụ. Mục tiêu là tự nhìn nhận lại kết quả thực hiện các tiêu chí về CCHC của tỉnh. Qua đó đề xuất giải pháp khắc phục ngay đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm để cải thiện, nâng cao thứ hạng CCHC của tỉnh trong những năm tiếp theo. Điểm trung bình năm 2021 cấp sở đạt 82,95 điểm, tăng 6,87 điểm so với năm 2020. Có 20/25 sở, ban, ngành đạt trên 80 điểm; cấp huyện trung bình đạt 76,52 điểm, tăng 9,56 điểm so với năm 2020, trong đó có 2 huyện đạt trên 80 điểm...
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, qua kết quả tự đánh giá chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 cho thấy có sự chuyển biến rất tích cực và quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu nhiều cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC. Điều này đã góp phần nâng cao dần chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về CCHC của tỉnh nói chung và của từng cơ quan, địa phương nói riêng. Sự thay đổi lớn về vị trí trong đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 so với năm 2020 đã thể hiện sự phấn đấu, quyết tâm trong thực hiện CCHC chung của tỉnh.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
.
.