Cập nhật lúc: 09:43, 04/09/2017 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của đội ngũ CB,CCVC trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cho CB,CCVC ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác này.

TIN LIÊN QUAN


Cùng với đó, huyện công khai địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về quy trình, TTHC, thái độ, hành vi của CB,CCVC. Những kiến nghị của nhân dân thông qua hộp thư, số điện thoại đường dây nóng đều được thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thẩm tra, xác minh làm rõ và xử lý CB,CCVC nếu để xảy ra sai phạm. Thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tác phong, lề lối làm việc; văn minh, văn hoá công sở... của CB,CCVC; những cá nhân có sai phạm đều bị xử lý nghiêm. Năm 2016, huyện xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức 1 Chủ tịch UBND xã, khiển trách 2 Chủ tịch UBND xã về những sai phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành công tác...

Cán bộ Tư pháp xã Tịnh Hà giải quyết TTHC cho người dân.      Ảnh:  BS
Cán bộ Tư pháp xã Tịnh Hà giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: BS


 Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh, cho biết: Qua một thời gian thực hiện Chỉ thị 17, 31, Quyết định 306 của Tỉnh ủy, Quyết định 20, Chỉ thị 17 của UBND tỉnh, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CCVC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CCVC được nâng lên, hiệu quả công việc cải thiện rõ rệt. Việc chấp hành giờ giấc làm việc nghiêm túc hơn. Nhiều đơn vị gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, một số tồn tại trong thực thi công vụ đã được khắc phục; tình trạng đi trễ, về sớm; nói không đi đôi với làm, thiếu gương mẫu, phát ngôn tùy tiện, việc dùng bia, rượu trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực... đã chấm dứt.

Tuy huyện chưa có Bộ phận một cửa, nhưng việc giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân đều đúng thời hạn. Công tác tiếp dân, giải quyết TTHC, khiếu nại tố cáo được duy trì nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, nhu cầu giao dịch của nhân dân. Hằng tuần, UBND huyện tổ chức trực báo các phòng, ban để giải quyết những vướng mắc và các ý kiến tham mưu, đề xuất của các phòng, ban trực thuộc.

Việc đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ở Sơn Tịnh còn thể hiện ở người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chấp hành giờ giấc làm việc. Các cuộc họp do huyện tổ chức, CBCC được triệu tập tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần và dự xuyên suốt cuộc họp. Trường hợp không tham dự cuộc họp đều có báo cáo, xin phép người chủ trì. Về giải quyết công việc, huyện căn cứ vào quy định trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Ông Nguyễn Hiền ở xã Tịnh Phong, cho biết: Việc lãnh đạo huyện Sơn Tịnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Bởi lẽ, TTHC của người dân được giải quyết kịp thời, nhanh chóng; tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà giảm nhiều so với trước. Đây là động lực, yếu tố quan trọng, góp phần lấy lại niềm tin của nhân dân vào chính quyền các cấp…


BÁ SƠN


 

.
.