Năm 2011: Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi

10:02, 26/02/2010
.

(QNĐT)- Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn- Vệ sinh Lao động Trung ương cho biết: Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ lần thứ 12/2010 sẽ được tổ chức ngày 14/3/2010 tại Thái Nguyên. Năm 2011, Tuần lễ quốc gia này sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi.
 
 
tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ người sử dụng lao động
Huấn luyện an toàn định kỳ cho người lao động. Ảnh: PVgas
 
Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia 2010 sẽ chính thức được tổ chức vào sáng ngày 14/3/2010 tại tỉnh Thái Nguyên. Chủ đề xuyên suốt của công tác ATVSLĐ-PCCC năm nay là “An toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc - Một trong những quyền của người lao động”.
 
Các hoạt động khác diễn ra trong các ngày tiếp theo tại một số địa điểm đã được lựa chọn cho đến hết ngày 16/3/2010.
 
Năm nay, hoạt động khen thưởng các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCC được lựa chọn khắt khe hơn. Khen thưởng phải đi vào thực chất, phải chọn lựa được các doanh nghiệp xứng đáng, trong nhiều năm liên tục có nhiều cải tiến, sáng kiến đóng góp cho cái chung, từ đó mới có tác dụng động viên, khích lệ thật sự.
 
Năm 2011, Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi./.
 
Thảo Nhi

.